Consult
Om uit te zoeken wat de oorzaak is van de klacht bij je dier wordt er:
– allereerst een intakeformulier verzonden om gegevens te verzamelen;
– na het bespreken van deze informatie vindt er een kort fysiek onderzoek plaats;
– vervolgens geef ik een healing waarbij communicatie plaatsvindt met je dier.
Zo hoor en voel ik wat je dier te vertellen heeft.

Healing
Alles
in het universum bestaat namelijk uit energie, ieder individu heeft daarbij zijn eigen energieveld. Denk maar eens aan een ontmoeting met een nieuw persoon, je kunt je dan direct op je gemak voelen bij zo iemand of juist niet, zonder dat er veel woorden gesproken zijn. Je voelt (vaak onbewust) het energieveld van de ander aan.

Doordat alles via energie met elkaar verbonden is, kun je bijvoorbeeld de radio afstemmen op de frequentie van een bepaalde radiozender (de golffrequentie) en zo informatie op de radio ontvangen van die radiozender. Zo werkt het ook bij een healing. Ik stem mij af en krijg daarbij informatie binnen. Dit kunnen bijvoorbeeld emoties zijn die je dier voelt of lichamelijke pijn. Ook andere informatie kan binnenkomen.

Tevens gaan mijn handen naar specifieke plaatsen, waarbij er energie uit het universum doorheen stroomt. Hierbij kan de aandacht bijvoorbeeld gevestigd worden op specifieke plaatsen uit de cranio sacraal therapie (botten), chakra’s en/of organen. De aandacht wordt gericht op dat wat op dat moment in essentie van belang is.

Resultaat
Healing ondersteunt en stimuleert het zelfgenezend vermogen van je dier. Bovendien ontstaat er door alle verzamelde informatie inzicht in de dieperliggende zielsprocessen die werkzaam zijn bij je dier en in jullie relatie. Dit wordt afgesloten met een advies op maat. Indien nodig wordt homeopathie aanbevolen. Ook adviserende maatregelen op het gebied van voeding, huisvesting, beweging en omgang zullen worden besproken. Alle verkregen inzichten zullen ruimte geven aan je dier om zich weer lekkerder te voelen.

Contact